Neytendum sé ljós uppruni matvæla

 

gulli þórMikilvægt er að tryggja að neytendur viti hver uppruni þeirra landbúnaðarvara sem þeir festa kaup á og neyta er. Engan veginn er ásættanlegt að erlendar landbúnaðarafurðir séu fluttar inn til landsins og seldar sem íslenskar. Með því er verið að blekkja neytendur. Breið samstaða var um þessi sjónarmið við sérstaka umræðu á Alþingi í dag um innflutning á landbúnaðarafurðum en málshefjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins.

Gagnrýndi hann harðlega sölu erlendra landsbúnaðarvara hér á landi á þeim forsendum að um íslenskar vörur væri að ræða. Ekki væri í raun hægt að gera íslenskum landbúnaði neitt verra enda fælist staða og styrkleiki hans í gæðum þeirrar vara sem hann framleiddi.

Til að mynda væri minna notað af lyfjum við framleiðslu þeirra en í þeim löndum sem Íslendingar bæru sig saman við í þessum efnum. Guðlaugur gerði einnig tiltölulega hátt verðlag á Íslandi að umtalsefni sínu og lágt afurðaverð til bænda. „Það er eitthvað snúið ef við erum með kerfi sem er þannig að við séum með tiltölulega há verð til neytenda en hins vegar fái bændur mun minna heldur en í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Við þurfum að skoða það sérstaklega,“ sagði Guðlaugur Þór meðal annars. Hrósaði hann framtakinu Beint frá býli og sagði frábært að geta þannig vitað hvaðan matvælin kæmu sem neytt væri. Það skipti ekki aðeins máli fyrir hefðbundna neytendur heldur einnig ferðaþjónustuna

Sigurður IngiReglur væntanlegar um upprunamerkingar

Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, var til andsvara og tók undir það að ekki væri ásættanlegt að fluttar væru inn landbúnaðarafurðir og þær seldar hér á landi sem íslenskar. Unnið væri að innleiðingu regla frá Evrópusambandinu í atvinnuvegaráðuneytinu um upprunamerkingar landbúnaðarvara sem taka ættu gildi í desember næstkomandi. Ráðherra sagði ennfremur æskilegt að meiri gegnsæi ríkti í álagningu á landbúnaðarvörum frá því að varan færi frá bændum og til neytenda.

Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingarinnar, sagði jákvætt að unnið væri að innleiðingu regla frá Evrópusambandinu um upprunamerkingar landbúnaðarvara. Mörg jákvæð skref hefðu verið tekin hér á landi fyrir hagsmuni neytenda með löggjöf frá sambandinu í gegnum EES-samninginn. Sigurður Ingi benti á að ekki væri nauðsynlegt að slíkar reglur kæmu frá Evrópusambandinu og nefndi frumvarp sem lægi fyrir í þinginu frá þingmönnum Framsóknarflokksins sem tæki að hluta til á þessu máli.